کارگاه‌های آموزشی

توضیحات مجموعه مورد نظر

دوره‌های این مجموعه:

کارگاه‌های آموزشی

یک توضیح کوتاه برای ابتدای معرفی بصورت عمومی در اینجا قرار میگیرد.

...

5.000.000 ﷼
  • 1
  • 5 دقیقه
  • مبتدی
کارگاه‌های آموزشی

تاریخ آغاز دوره

اسفند ماه 1401

طول مدت دوره

100ساعت (80ساعت نظری + 20

...

5.000.000 ﷼
  • 0
  • مبتدی
کارگاه‌های آموزشی

تاریخ آغاز دوره

بهمن ماه 1401

طول مدت دوره

15 ساعت

اهداف آموزشی

  • آش
...

5.000.000 ﷼
  • 1
  • پیشرفته
کارگاه‌های آموزشی

تاریخ آغاز دوره

اسفند ماه 1401

طول مدت دوره

100 ساعت

اهداف آموزشی

...

5.000.000 ﷼
  • 0
  • متوسط