چگونه در اتاق درمان به تشخیص دقیق برسیم

در مسیر درمانگری

اولین سمینار از سلسله وبینار های در مسیر درمانگری

1402/05/28 306

مدرسه درمانگری هما اولین وبینار رایگان چگونه در اتاق درمان به تشخیص دقیق برسیم را دوشنبه 30 مرداد ما 1402 با تریس خان دکتر فرزین راد برگزار می کند 

امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید