چگونه در اتاق درمان به تشخیص دقیق برسیم

در مسیر درمانگری

اولین سمینار از سلسله وبینار های در مسیر درمانگری

1402/05/28 32

مدرسه درمانگری هما اولین وبینار رایگان چگونه در اتاق درمان به تشخیص دقیق برسیم را دوشنبه 30 مرداد ما 1402 با تریس خان دکتر فرزین راد برگزار می کند 

امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید