قوانین - ثبت نام

قوانین شرکت در کارگاهها و دوره های تخصصی مدرسه درمانگری هما

 

  • لینک بازبخش فیلم آفلاین دوره های آموزشی  100 ساعت و یا کمتر به مدت 2 ماه و دوره های بیش از 100 ساعت به مدت 4 ماه پس از اتمام دوره در اختیار فراگیران محترم خواهد بود.  
  • فراگیران محترم که پرداخت شهریه دوره آنها به صورت اقساط است، لطفا نسبت به سررسید اقساط دوره خود حساس و پرداخت آنها را به هنگام انجام دهند.
  • صدور گواهی پایان کارگاهها و دوره آموزشی منوط به تسویه کامل شهریه دوره و حداقل یک ماه پس از اتمام دوره خواهد بود.
  • ضروری است که نام کاربری و رمز عبور پلتفرم آموزشی فقط در اختیار فراگیر محترم قرار گیرد و آن را در اختیار فرد دیگری قرار ندهد و همچنین در حفظ آن کوشا باشد
  • قبل از شرکت در دوره آموزشی، مسائل مربوط به ایمنی و امنیت در وسایل الکترونیکی (مانند: بهروزرسانی آنتی ویروسها، عدم وجود بد افزارها و غیره) را بررسی نموده و در صورت لزوم با متخصصان مربوطه مشورت نمایم.
  • در صورت ضرورت زمان فعال کردن دوربین و یا صدای پلتفرم آموزشی، از عدم وجود سر و صدا در محیط (مانند صدای اعضای خانواده، حیوان خانگی، کودکان، ترافیک و غیره) اطمینان حاصل نمایید.
  •  

آرزوی توفیق و بهروزی