تمایز و شباهت های درمانگری کودک و درمانگری نوجوان

سلسله وبینار های رایگان در مسیر درمانگری

سلسله وبینار های رایگان در مسیر درمانگری

1402/12/22 68

مدرسه درمانگری هما وبینار رایگان در مسیر درمانگری با عنوان تمایز و شباهت های درمانگری کودک و درمانگری نوجوان  را چهار شنبه 26 مهر  1402 با تدریس  دکتر آسیه اناری ودکتر حمیده محمدی نسب برگزار می کند. 

امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید