تربیت مراقب سالمند مبتلا به دمانس

تربیت مراقب سالمند مبتلا به دمانس

مدت: 0 ساعت

تعداد جلسات: 0 جلسه

شرح و سرفصل ها

معرفی دوره:

در حال حاضر تخمین زده می شود در جهان  55 میلیون نفر با دمانس زندگی می کنند و هر سال ده میلیون نفر به این تعداد افزوده می شود.در ایران هر7 دقیقه  یک نفر به دمانس مبتلا شده و تخمین زده می شود که بیش از900 هزار نفر با این بیماری در ایران زندگی می کنند  و احتمالا تا سال 1430 این رقم به بالای 3 میلیون نفر خواهد رسید. با توجه به نرخ بالای رشد جمعیت سالمندی در ایران، پـیش بینـی هـا حـاکی از افـزایش جمعیت افراد مبتلا به دمانس در دو سه دهه آینده است . با توجه به افزایش تعداد سالمندان مبتلا به دمانس و عدم اگاهی کافی در خصوص نحوه مراقبت و رفتار و با افراد مبتلا که منجر به افزایش بار مراقبتی مراقبین و بالطبع مشکلات جسمی و روانی و متعاقبا کاهش کیفیت زندگی فرد مبتلا و فرد مراقب می شود، این دوره با هدف افزایش آگاهی عمومی در خصوص مراقبت ازاین افراد طراحی شده است.

مخاطبان

 • دانشجویان و دانش آموختگان رشته‌های روان‌شناسی، مشاوره  و علوم تربیتی
 • دانشجویان و دانش آموختگان رشته پرستاری و تیم درمان در محیط درمان
 • و مراقبین سالمندان و بیماران مبتلا به دمانس .....

مهارت ها

 • آشنایی با تغییرات فیزیولوژیکی در بیماری دمانس و مراحل و علائم این بیماری
 • آشنایی با روشهای تشخیصی جسمانی و روانشناختی بیماری دمانس
 • آشنایی با تغییرات و نیازهای روانی-اجتماعی بیماران مبتلا به دمانس
 • کسب مهارت برای مدیریت خلقی و رفتاری بیماران مبتلا به دمانس
 • کسب مهارت برای مراقبت جسمانی-روانی و اجتماعی بیماران مبتلا به دمانس
 • کسب مهارت برای مراقبت از مراقبین سالمندان مبتلا به دمانس

برنامه تحصیلی

سرفصل ها

 • تغییرات فیزیولوژیکی در بیماری دمانس
 • علائم و مراحل دمانس
 • عوامل خطر دمانس
 • انواع دمانس و درمان دارویی آن
 • تست های روان شناسی تشخیصی دمانس
 • تغییرات روانی اجتماعی فرد مبتلا به دمانس و نیازهای روانشناختی
 • نحوه  مدیریت اختلالات خلقی (هیجانی) فرد مبتلا به دمانس
 • نحوه  مدیریت اختلالات  رفتاری و جنسی فرد مبتلا به دمانس
 • نحوه مراقبت از نیازهای جسمی فرد مبتلا به دمانس
 • مراقبت از مراقبین سالمندان مبتلا به دمانس
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید