دوره جامع توانبخشی شناختی

دوره جامع توانبخشی شناختی

مدت: 60 ساعت

تعداد جلسات: 12 جلسه

شرح و سرفصل ها

رئوس مطالب:

 • اصول و مقدمات
 • معرفی کارکردهای شناختی
 • ساختار، عملکرد و تحول مغز
 • تصویربرداری مغز
 • اصول و مبانی ارزیابی شناختی شامل مصاحبه و تشخیص اختلالات شناختی
 • توانبخشی شناختی مبتنی بر کامپیوتر
 • نرم افزار ریهاکام
 •  کنتب
 •  وینا
 •  IVA2
 • مداخلات مغزی تکنولوژیک شامل نوروفیدبک و تحریک مغزی
 • معرفی بدکارکردی های شناختی در اختلالات
 • معرفی انواع تکنیک های توانبخشی شناختی

مخاطبان

درمانگران ، پژوهشگران و دانشجویان فعال در حیطه های علوم شناختی، علوم اعصاب، روانشناسی و مشاوره و روانپزشکی

مهارت ها

 • آموزش اصول توانبخشی شناختی
 • تحلیل اختلالات با نگاه عصب شناختی
 • معرفی روشهای توانبخشی شناختی
 • آشنایی با مداخلات تکمیلی شناختی
امتیاز بدهید:
1 2 3 4 5
0/5 (0 امتیاز)
نظر خود را وارد کنید