مدرسه دادگری هما

برقراری عدالت یکی از نیازهای اساسی در جامعه مدنی است و تربیت نیروی متخصص و توانمند به منظور پیگیری مطالبات حقوقی افراد جامعه ضرورتی انکار ناپذیر است. دانشجویان، کارآموزان، وکلا و سایر افراد در حوزه حقوق و قضا در حوزه  برای ارائه خدمات مناسب نیازمند توانمندسازی هستند. از این رو آموزشهای تخصصی در حوزه حقوق و قضا، یکی از نیازهای اساسی دانشجویان و دانش آموختگان است.

مدرسه دادگری هما با هدف ارائه خدمات آموزشهای تخصصی در حوزه حقوق و قضا فعالیت خود را از سال 1402 آغاز نمود. آموزشهای حاضر تحت نظارت دانشگاه شهید بهشتی است. طراحی آموزشهای حاضر با همکاری اساتید مجرب صورت می پذیرد. آموزشهای حاضر با رویکرد نظری - عملی طراحی می شود تا فراگیران علاوه بر آشنایی عمیق با قوانین، مهارت های لازم برای کاربرد آموزشهای حاضر را داشته باشند. اهدف آموزشی حاضر آماده سازی فراگیران برای حضور اثربخش در محاکم قضایی و ارائه خدمات با کیفیت به موکلین است.

مدرسه دادگری هما برای ارائه خدمات آموزشی خود از آموزشهای ترکیبی Blended Learning استفاده می کند تا بهره لازم از آموزشهای حضوری و الکترونیکی را برای فراگیران خود در تمام نقاط داخل و خارج از کشور تامین نماید. گواهی پایان دوره آموزشهای حاضر با تایید دانشگاه شهید بهشتی است.

تیم مدرسه دادگری هما مساعی خود را برای ارائه محصولات آموزشی مورد نیاز حوزه حقوق و قضا به کاربسته است. در این مسیر یاری حق، همکاری اساتید صاحب صلاحیت و فراگیران عزیز ما را یاری خواهد نمود.